Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Zmiana zasad naboru 2020/2021 - ważny komunikat

15.04.2020

Zmiana zasad rekrutacji do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii  w Polsce  

W związku z wygaśnięciem art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), wszystkie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020  realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej obowiązane są wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

Wypełniony dokument: 
 • Zgłoszenie dziecka obwodowego do klasy pierwszej w szkole podstawowej,  
lub
 • Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie  do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 roku. 
 
Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w następujący sposób: 
 1. Przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres  szkoły podstawowej „pierwszego wyboru”.  Adresy e-mail i numery telefonów placówek  znajdują się w ofercie każdej szkoły podstawowej, na stronach wyżej wymienionych placówek lub na stronie www.radom.pl  w zakładce: Edukacja / Szkoły i placówki samorządowe. 

 2. lub 
 3. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej  do tego celu urnie. 
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. 

O dalszych działaniach związanych z rekrutacją do pierwszych klas  w szkołach podstawowych zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie, w zależności od rozwoju sytuacji związanej ze stanem epidemiologicznym w kraju. 

Uwaga! Ważne informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Muzycznych

15.04.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, planowane na dzień 8 maja 2020  r. badanie przydatności do OSM I stopnia nie zostanie przeprowadzone  we wskazanym terminie.

W obecnej sytuacji prawnej szkoła planuje przeprowadzenie badania przydatności w dniu 22 czerwca 2020 r., jeżeli jednak sytuacja w kraju nie ulegnie zmianie i nie będzie możliwe przeprowadzenie badania przydatności w tym czasie, i/lub pojawią się nowe akty prawne regulujące terminy rekrutacji, wówczas badanie przydatności do klas pierwszych OSM I stopnia przeprowadzone zostanie w dniu 24 sierpnia 2020 r. 

 • Kandydaci do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia logują się do systemu naboru elektronicznego zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Gminę Miasta Radomia (czyli w dniach od 15 kwietnia od godziny 8:00 do 30 kwietnia do godziny 15:00), wybierając  Zespół Szkół Muzycznych jako szkołę pierwszego wyboru. 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia badania przydatności w terminie trwania naboru elektronicznego do szkół podstawowych, kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OSM I stopnia  zostaną zakwalifikowani przez system zgodnie z kryteriami naboru  do szkoły kolejnego wyboru lub przypisani do szkoły obwodowej i jeśli potwierdzą wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane zostają do niej przyjęci.
Niemniej jednak kandydaci, którzy wskazali na swojej liście preferecji OSM I stopnia będą mogli przystąpić do badania przydatności w ogłoszonym przez szkołę terminie. Wówczas po przyjęciu dziecka do OSM I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu rodzice/ opiekunowie prawni będą zobowiązani do złożenia rezygnacji z miejsca w placówce, do której dziecko zostało już wcześniej przyjęte. 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

14.04.2020

Szanowni Państwo,
Witamy na stronie poświęconej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Radom. Zapraszamy od 15 kwietnia 2020 od godziny 8.00 do zapoznania się z ofertą szkół  oraz do rejestracji kandydatów. Zasady rekrutacji dostępne są w pełnej wersji w zakładce do pobrania. Zespół VULCAN